Gravstell på Sula

Det er mange som bor langt unna gravstedene de ønsker å ha stelt på Sula, og mange av dem har etterspurt en tjeneste om ettersyn og stell av disse gravene. SulaKultur tilbyr nå en slik tjeneste.

Det kan velges mellom ulike tjenester:
  1. Vanlig gravstell hele året. Stellet innebærer luking, vanning, opprydding, klipping og jordforbedring. Pris kr 900,- (1125,- inkludert moms)
  2. Planting av blomster på vår eller forsommer. For eksempel stemorsblomster. Kr 200,- (250,- inkludert moms)
  3. Røsslyng som plantes senhøstes eller tidlig vinter. Kr 200,- (250,- inkludert moms)

Alternativ 1 må være til stede for eventuelt å legge til alternativ 2 eller 3.

De som ønsker å tegne seg må oppgi adresse (og mailadresse) som vi må ha til kundekartoteket. Abonnementet løper til det blir sagt opp.

Det blir sendt ut faktura til dem som tegner abonnement.